/ 2 نظر / 63 بازدید
forough

آنقدر در زمین لطافت هست که به آن روز و شب رکوع کنی خشم را بسپری به آب روان با کمی مهر سّد جو کنی بروی با بهانه ای زیبا ناگهان عشق را شروع کنی آنقدر شعر خوب و زیبا هست که بخواهی به آن رجوع کنی آسمان حدّ همطرازی تُست گر به زیر آیی و خضوع کنی شب یلدا بدون پایان نیست می توانی از آن طلوع کنی سلام دوست بزرگوار طاعات وعبادتتان قبول حق [گل][گل][گل][لبخند][قلب][ماچ]