من آموخته ام که...

من آموخته ام که: داشتن همسری مهربان ووفادار،بزرگترین سرمایه زندگی یک فرد است.

من آموخته ام که : اگر واقعا می خواهید کاری مثبت برای فرزندانتان انجام دهید،باید زندگی زناشویی خود را بهبود بخشید.

من آموخته ام که: تمام زنان دوست دارند گل هدیه بگیرند،بویژه اگر دلیل بخصوصی وجود نداشته باشد. 

من آموخته ام که: مادر خوب بودن ،بهترین شغلی است که یک زن تاکنون داشته است. 

/ 1 نظر / 18 بازدید