عشق به قدرت یا قدرت عشق؟

اگر فرصت داشتم ،دوباره کودکم را بزرگ کنم به جای آنکه انگشت اشاره ام را به طرف اوبگیرم ،درکنارش انگشتهایم رادر رنگ فرو می بردم وبرایش نقاشی می کردم. 

اگر فرصت داشتم ...

به جای غلط گیری به فکر ایجاد ارتباط بیشتر بودم،بیشتر از آنکه به ساعتم نگاه کنم به اونگاه می کردم. 

سعی می کردم درباره ش کمتر بدانم ،اما بیشتر به اوتوجه کنم. 

به جای اصول راه رفتن ،اصول پرواز کردن ودیدن را با او تمرین می کردم. 

از جدی بازی کردن دست برمی داشتم وبازی را جدی می گرفتم. 

در مزارع بیشتر می دویدم وبه ستارگان بیشتر خیره می شدم. 

بیشتر در آغوشش می گرفتم وکمتر اورا به زور می کشیدم. 

اول احترام به خودرادر او می پروراندم وبعدساخت خانه وکاشانه را وبیشتر از آنچه عشق به قدرت را یادش  بدهم، قدرت عشق رایادش می دادم.

از پشیمانی سخن در عهد پیری می زنم                              لب به دندان می گزم اکنون که دندانم نماند 

صائب تبریزی

/ 2 نظر / 18 بازدید
حکیمه حیدری

برایت چشمانی می خواهم که از حادثه عشق تر باشد

حکیمه حیدری

سلام عزیزم خانم تجری عزیز مدتی هست که از فعالیتهای ابتدایی دورم .راستش از دیو ودد ملولم وانسانم ارزوست .خداراشکر به همت تیم ابتدایی زمانی که در ابتدایی بودم حرف تبعیض و ناعادلانه داوری کردن خداراشکر خیلی کم بود .باید حتی نگاه همکاران به این مقوله مثبت باشد حتما اتفاقی افتاده که همکار خوبی جون شما معترض می باشد خدا کند نیروهای حدید که اقای وطنی بهشون مسیولیت میده دویکردشان این باشه واوضاع گرچه فراتر از حد تصور به هم ریخته است اصلاحی در امور ایجاد نمایند .اما فراموش نکن برای دلت کار کن فراموش نکن همیشه برتر هستید وبودید یادمه زمان برخورد اقای احمدی خدمتشان رسیدم وکلی در رابطه با خدمات ارزنده شما صصحبت کردم مطمین باش اگر تاثیر گزار باشم حتما نظرم را به اقای حسینی خواهم داد