بیا گل نرگس

یاد گرفـتم هـر وقـت دلم واســــه کسی تنگ شد،

شب بـــرم کنار پنجـــره ی اتاقــــــم

و یه ســـــتاره تو آسمــــون به نامــش بزنم

الان مدتهــاست که

همـــــه ی ستاره هـــای آسمون به نامت شده!!


نمیــــــای آقـــــــا؟؟

 

هی نوشتند روی ماشین ها

بر روی شیشه ها عبارت ها

خواهد آمد

 

 

 

 

 

 

بیا گل نرگس

 

کم کن از بین ما مسافت ها

 

ای که فصل آمدنت ، زیباترین فصل زندگانی است وحضورت، گویاترین پیام آشنایی.

ای که باب خدایی و واسطه فیض ، دریای رحمتی و بی کران مهر.

مارا دریاب!

ما را دریاب که خوب می دانیم این ماییم که در غفلت به سر  می بریم،

در غیبت از خود و مولای عشق وشما حاضر ترین حاضرانید

/ 1 نظر / 78 بازدید
نغمه ی مهر

قاطع لقب حضرت مهدي (عج) در کتاب «قنطره» است. یک جرعه مهدویت.