احتمالا تا حالا اسم شنقل رو شنیدید. اگر نشنیدید حتما دیگه اسکول رو شنیدید. اسکول پرنده ایه که وقتی برای زمستان غذا جمع میکنه ،اونها رو قایم میکنه ولی محل نگه داری آنها رو فراموش میکنه،به خاطر همین هم با مشکل روبرو میشه. تازه اگه خونه  ای بسازه واز خونه بیرون بیاد راه خونش رو هم گم میکنه.حالا شنقل پرنده ایه که غذاش رو میده اسکول براش نگه داره!1!

یعنی شنقل از اسکل اسکلتره ...

اسکل 

 

دنگل  

دنگل :حاصل جفت گیری اسکل وشنقل می باشد. میزان شعور ودرک وی از جهان اطراف خود قابل بیان نیست...