زنی هنگام بیرون رفتن ،برای شوهرش یادداشت زیر را نوشت.

عزیزم ،نصف سیب زمینی ها را پوست بکن و بعد بندازشون توی آب جوش ، تامن برسم خونه... حالا ببینید شوهرش چیکار کرده ؟!؟

آقایان بی خیال بشن این عکس رو نبین.