عکسهایی که میبینید .خاطراتی به یادماندنی است از سفرهای نوروزی که طی چندسال گذشته همراه با خانواده داشتم. سالشونو متاسفانه دقیق به خاطر ندارم. 

                                   هویزه .مزار شهید علم الهدی

شهدای هویزه

 

 

 

 

 

 

 

تخت جمشد  - پاسارگاد


 

ساحل بندرعباس

 

فین کاشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          برگشت از بندر گناوه

                                               جنگل  یاسوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لبنان- بیروت

                    طبیعت زیبای شمال