دوستان عزیزم سلام. 

چند وقتی غایب بودم؟!. به خونه جدید نقل مکان کردم. حسابی خسته شدم.البته ارزش داشت. خونه جدید،وسایل نو، ،ازهمه مهمتر برای عید خونه تکونیمو انجام دادم.  از طرفی به اینترنت هم وصل نبودم.خلاصه دلم براتون حسابی تنگ شده بود. فعلا این گلها رو به عنوان هدیه  ازمن پذیرا باشید.تا در اولین فرصت براتون مطالب جدیدم رو بفرستم.منتظر