آره دوستان ،حیف شدجشن زنگ  انقلاب مدرسه مابهم خورد. چرا؟ ؟؟؟

به سلامتی شما دوستان گلم، برف شروع به باریدن کرد وبرنامه های ما با بارش برف و تعطیلی مدارس،اونم نه یک روز، چهار روز،اجرا نشد. الانم که تو مدرسه نه آب داریم،نه سیستم گرمایشی. بچه هام که کم اومدند. البته هنوز از دهه ی فجر مونده . روز آخر هم  که باشه برا دانش آموزام جشنو برگزارمیکنم. چون قول داده بودم عکس های جشن رو بفرستم ونتونستم عذر می خوام........