هی جونم براتون بگه : دهه ی فجر رو در پیش داریم .یکی از زنگهایی که در مدارس نواخته می شود، زنگ انقلابه . البته می شه گفت ،من این زنگ و دوست دارم .  هر سال  لحظه ی ورو دحضرت امام خمینی ره به ایران عزیز رو که  ساعت  نه وبیست وهفت دقیقه وسی وسه ثانیه  هستش رو  به بهترین نحو برای دانش آموزانم به نمایش می زارم. امسال باهمیشه فرق داره ،می دونید چرا؟ چون ما میزبان روئسای منطقه هستیم.ا فرماندار،بخشدار،امام جمعه، رئیس آموزش پرورش و...

معاونان مدرسه ( پرورشی ، آموزشی ،اجرایی) دانش آموزان،انجمن ،معلمان ،همه وهمه  تلاش کردند تا بهترین زنگ انقلاب رو داشته باشیم. مثل بچه ها که روز اول مدرسه هیجان دارند ، من هم استرس گرفتم . میزبان  سی ، چهل تا رئیس  وروئسا بودن ... 

فکر می کنید برنامه هامون چطور پیش بره ؟نگراننگران

خلاصه برام دعا کنید . حتما بعد مراسم عکس ها رو براتون می زارم . ببینید ولذت ببرید. 

راستی کمممممممممممممی برام دععععععععععععععععععا کنید. استرس