چقدر جای توخالیست  

 کجاست لحظه ی دیدار؟

میان بغض، سکوتی زجنس فریاداست

بیاکه دیده تورا،آرزوی دیدار است

من از نگاه مانده به در خسته ام ،عزیز رویایی 

تویی نشسته به آدینه ام ،بگو که می آیی

اگر شکسته دلی را ،بهانه می دانی

اگر سکوت غریبانه ،آیت عشق است

اگر که صبر،صبر،صبر،بهای دیدار است

نشانده مهر توبردل ،به شوق دیدارم

من عاشقانه تورا، در نماز می خوانم

هزار پنجره از این نگاه،لبریز است

بگو ،بگو که وقت طلوع ستاره نزدیک است

بیا که عشق تودر سینه می کند غوغا 

امید دیده روشن ،زدیده پنهانی 

مرا به میهمانی چشمان خود ،نمی خوانی؟                                 کیوان شاهبداغی