مراسم هفته ی معلم امسال درمجتمع  ما با همیاری وهمکاری شورای اسلامی ودهیاری روستا برگزار شد. در واقع مجتمع فقط فضا رو دراختیار کارکنان دهیاری گذاشته بود. تمام هزینه ها،از پذیرایی ،اجرا، هدایا برای تعداد 25نفر معلم همه وهمه را شورا ودهیاری  انجام داده بود. جا داره بابت این برنامه از ایشان تشکر ویژه شود. جای تک تک شما خالی...عکسهایی که میبینید گوشه ای از این مراسم می باشد.

 

کارکنان بخشداری شهر و اعضای شورای روستا 

 گروه سرود مدسه 

آقای حاج مسلم دیلم تجری ،مدیر  بازنشسته ای که در همین مدرسه مشغول بکار بودند. ایشان از همکاران بسیار محترم وفعال وعاشق کارش بودند. نمونه ی کامل یک معلم با اخلاق ...

رئیس واعضای شورای روستا و پدر شهید سمیعی 

تجلیل از پدر شهید سمیعی

تجلیل از همکاران 

هرکلاس یک کیک ... آقای نهی معلم خوب کلاس چهارم. ایشان دوشیفته تدریس دارند. خدا قوتشان بده...